Zakładanie spółki. Etapy postępowania

Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Założenie spółki należy jednak podzielić na kilka etapów postępowania, co może sprawiać wrażenie, że jest to dość złożony i zawiły proces. W związku z tym podajemy najważniejsze czynności, które należy uwzględnić przy jej założeniu i […]

Jak się odwołać od decyzji ZUS?

Otrzymanie negatywnej decyzji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie musi oznaczać, że sprawa została ostatecznie zakończona. Jeśli decyzja nie jest zgodna z oczekiwaniami, i przez to masz poczucie niesprawiedliwości, to zawsze warto się odwoływać – niezależnie czy sprawa dotyczy zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pogrzebowego, renty socjalnej czy innego świadczenia. Poniżej znajdziesz informacje o najważniejszych kwestiach związanych ze […]

Jak długo należy płacić alimenty na dzieci?

Każdy rodzic zobowiązany jest dostarczyć własnemu dziecku środki potrzebne do utrzymania i odpowiedniego wychowania. Jest to obowiązek, który jest aktualny do momentu, gdy dziecko będzie w stanie zacząć utrzymywać się samodzielnie – co często jest błędnie utożsamiane z osiągnięciem pełnoletniości. W rzeczywistości kwestia płacenia alimentów jest nieco bardziej złożona. Najważniejsze informacje zostaną poruszone w poniższej […]