“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Prawo spadkowe i cywilne Lublin

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Zasady dziedziczenia określone są konkretną ustawą. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter. Bywa, że do przyjęcia spadku uprawnionych jest kilka osób (np. w przypadku, kiedy zmarły posiadał kilkoro dzieci i nie pozostawił testamentu) lub też uprawniona jest jedna osoba, ale ze względu na długi spadkodawcy, nie chce ona spadku przyjąć. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze prawa spadkowego jesteśmy w stanie dogłębnie przeanalizować daną sprawę i przewidzieć jej możliwe konsekwencje. Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami w Lublinie

Prawo spadkowe Lublin – w czym może pomóc prawnik

Sprawy spadkowe często wymagają przeprowadzenia postępowania sądowego. Nasza Kancelaria Radców Prawnych oferuje pomoc w formie konsultacji osobistych lub za pośrednictwem Internetu. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie wniosków oraz prowadzeniu postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku lub odrzucenia spadku,
  • przygotowanie pozwu i prowadzeniu spraw o zachowek,
  • prowadzenie spraw o unieważnienie testamentu,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • świadczymy porady prawne w zakresie prawa testamentowego i spadkowego,
  • reprezentujemy naszych klientów przed sądem.

 

Jeśli potrzebują Państwo konsultacji bądź pomocy w prowadzeniu sprawy spadkowej, serdecznie zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenia naszej Kancelarii Prawnej w Lublinie. Pomoc dobrego adwokata może okazać się kluczowa w sprawach spadkowych.

Prawo cywilne – kiedy zasięgnąć porady prawnika

W Kodeksie Cywilnym oprócz przepisów dotyczących spraw spadkowych znajdziemy także regulacje prawne dotyczące własności i innych praw rzeczowych oraz zobowiązań. Przy rozwiązywaniu spraw z zakresu tej niezwykle szerokiej gałęzi prawa, często niezbędna jest pomoc prawnika. Pracownicy naszej Kancelarii Prawnej w Lublinie oferują Państwu pomoc dotyczącą m.in.:
  • sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych,
  • sporządzania pozwów i reprezentacja Klienta przed sądem w sprawach o zapłatę,
  • przygotowania wniosków i prowadzenia spraw dotyczących nieruchomości (zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, w tym drogi koniecznej, sprawy o nabycie prawa własności przez zasiedzenie),
  • przygotowania pism inicjujących oraz prowadzenie postępowań o wydanie rzeczy i przywrócenie posiadania,