“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Obsługa prawna firm Lublin

W ramach świadczonych usług nasza Kancelaria Prawna oferuje obsługę prawną firm. Posiadamy zespół doświadczonych pracowników, którzy są w stanie zapewnić pieczę i prawidłowe funkcjonowanie większości prawnych aspektów funkcjonowania firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz zaangażowanie w powierzone nam sprawy.

Jaką pomoc może uzyskać przedsiębiorca w ramach obsługi prawnej firmy?

Szczegółowy zakres działań zawsze staramy się dopasować do indywidualnych, aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Zajmujemy się zarówno zagadnieniami korporacyjnymi, kontraktowymi, jak i dochodzeniem należności oraz prowadzeniem postępowań rejestrowych, naprawczych, układowych i restrukturyzacji firmy. W szczególności oferujemy:
 • reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentację Klienta przed organami administracji publicznej,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie bieżącej działalności Klienta, tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym,
 • tworzenie i opiniowanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych,
 • tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzkorporacyjnych,
 • prowadzenie postępowań rejestracyjnych w KRS,
 • obsługę procesów łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego,
 • przedkładanie propozycji dotyczących konieczności wprowadzenia nowych
 • uregulowań prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
 • nadzór prawny nad postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym (tj. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, kontakt z komornikiem do zakończenia egzekucji),
 • prowadzenie postępowań pojednawczych i negocjacji w imieniu Klienta,
 • doradztwo prawne w trakcie posiedzeń organów stanowiących, nadzorczych i kontrolnych Klienta,
 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań i skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • pomoc w zakładaniu spółek, przekształcaniu spółek i likwidacji spółek.

Co można zyskać, korzystając z obsługi prawnej firm?

Przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw bardzo często ulegają zmianom. Korzystając z obsługi prawnej firmy, można zyskać pewność, że wszelkie dokumenty firmowe będą na bieżąco dostosowywane do aktualnych wymagań prawa. Pomoc prawnika, często przydaje się także w przypadku podejmowania długofalowych działań rozwoju firmy. Specjalista może przeanalizować sytuację i zminimalizować ryzyko popełnienia kosztownego błędu. Przedsiębiorca zyskuje więc większe bezpieczeństwo i spokój, dzięki czemu może skupić się na aktualnych działaniach. Szukasz prawnika w Lublinie, który pomoże Ci w różnych aspektach prawnych? Zapraszamy do kontaktu z nasza kancelarią.