Likwidacja spólki

Likwidacja spółek Lublin Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prowadząc działalność gospodarczą, może okazać, że z pewnych przyczyn konieczna będzie jej likwidacja. W przypadku spółek, likwidacji można dokonać tylko w przypadku gdy wystąpił jeden z kilku warunków, które to umożliwiają. Do czynników, które pozwalają na likwidację spółki, zaliczamy: ogłoszenie upadłości spółki uchwała o rozwiązaniu […]

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki lublin Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prowadzenie działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Czasami zdarza się, że prowadzona działalność wymaga zmiany formy prawnej. W takiej sytuacji należy wszcząć procedurę przekształcenia spółek. Przekształcanie spółki to nic innego jak zmiana formy prawnej spółki. Może dotyczyć wszystkich rodzajów spółek w rozumieniu prawa handlowego. Przykładem […]

Założenie spółki

Założenie spółki Lublin Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Założenie firmy wymaga przejście przez kilka różnych etapów i dopełnienia wielu procedur prawnych. Ilość wymaganych czynności może być różna w zależności od formy działalności, jaką chcemy założyć. Przykładowo proces rejestracji spółki jest o wiele trudniejszy niż założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W skrócie wiąże się z […]

Odszkodowania

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Odszkodowania Lublin Odszkodowanie jest to świadczenie, mające na celu wyrównanie uszczerbku, jakiego doznała osoba poszkodowana, na skutek tego, że jej prawnie chronione dobra i interesy zostały naruszone. Aby na sprawcę został nałożony obowiązek odszkodowawczy, pomiędzy jego działaniem a szkodą musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Nie ma natomiast konieczności udowadniania, że działał on […]

Odwołania ZUS/KRUS

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Odwołania ZUS/KRUS Decyzje, które strona postępowania otrzymuje od ZUS-u/KRUS-s nie są ostateczne. Zawsze przysługuje od nich odwołanie, które jest wolne od opłat. Jednakże przed wszczęciem sądowego postępowania odwoławczego, zawsze warto skorzystać z porady Kancelarii Prawnej, ponieważ w przypadku przegrania sprawy, strona może zostać obciążona obowiązkiem poniesienia kosztów […]

Prawo rodzinne

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prawo rodzinne Lublin Sprawy rodzinne bywają skomplikowane pod względem prawnym, a przy tym niezwykle delikatne, ponieważ dotyczą życia osobistego i często poruszają intymne tematy. W takiej sytuacji bardzo trudno jest zachować stronom obiektywizm. Nasza Kancelaria Prawna w Lublinie zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa […]

Prawo pracy

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prawo pracy Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Przepisy Kodeksu Pracy stosuje się do osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania. Doświadczeni prawnicy zatrudnieni w naszej Kancelarii oferują pomoc prawną w formie konsultacji osobistych lub za pośrednictwem Internetu w zakresie prawa […]

Rejestracja w KRS

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Rejestracja w KRS W Krajowym Rejestrze Sądowym wpisuje się m.in. spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Uzyskanie wpisu w KRS jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Dla skuteczności wpisu konieczne jest jego prawidłowe wypełnienie. W przypadku błędów w […]

Obsługa prawna firm

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Obsługa prawna firm Lublin W ramach świadczonych usług nasza Kancelaria Prawna oferuje obsługę prawną firm. Posiadamy zespół doświadczonych pracowników, którzy są w stanie zapewnić pieczę i prawidłowe funkcjonowanie większości prawnych aspektów funkcjonowania firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz zaangażowanie w powierzone nam sprawy. Jaką pomoc […]

Pomoc prawna

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Porady Prawne Lublin Pomoc prawna Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych wszystkich, nawet najbardziej wymagających klientów. To oznacza, że można się do nas zwrócić z każdym problemem. Świadczymy porady prawne, co może okazać się przydatne w różnorodnych sytuacjach życiowych. Tego typu pomoc radcy prawnego może dotyczyć różnorodnych sfer życia. […]