“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Przepisy Kodeksu Pracy stosuje się do osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania. Doświadczeni prawnicy zatrudnieni w naszej Kancelarii oferują pomoc prawną w formie konsultacji osobistych lub za pośrednictwem Internetu w zakresie prawa pracy i prawa administracyjnego, zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

Pomoc prawnika w sprawach z zakresu prawa pracy

Pomoc prawnika w przypadku spraw z zakresu prawa pracy jest często nieunikniona. Doświadczony prawnik w Lublinie przeanalizuje sprawę i podpowie optymalne rozwiązanie, przedstawiając również jego ewentualne skutki prawne. Dzięki rzetelnej analizie i znajomości przepisów prawa pracy zdarza się, że można uniknąć skierowania sprawy do Sądu Pracy. Postępowanie przed sądem bywa kosztowne i czasochłonne. Z kolei w przypadku konieczności wszczęcia postępowania sądowego, prawnik może reprezentować stronę przed sądem, co zmniejsza stres i pozwala odpowiednio przygotować się do rozpraw. W ramach świadczonych przez naszą Kancelarię Prawną usług oferujemy m.in.:
  • udzielanie porad prawnych w zakresie wypowiedzeń umów o pracę, przywrócenia do pracy, dochodzenia odszkodowania od pracodawcy itp.,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów regulaminów,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie pozwów, pism procesowych i odwołań,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Sądem Pracy,
  • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej,
  • przygotowywanie zażaleń i odwołań od rozstrzygnięć organów administracji.
Jeśli potrzebują Państwo porady prawnika dotyczącej spraw z zakresu prawa pracy, serdecznie zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii prawnej w Lublinie.