“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Sprawy sądowe

Sprawy sądowe są powszechnym sposobem na rozwiązywanie różnorodnych sporów. W takiej sytuacji należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych radców prawnych. Jest to najlepszy sposób na to, żeby uniknąć niepotrzebnych błędów na poszczególnych etapach sprawy. Istotne jest to, że nie wszystkie błędy, które zostały popełnione podczas przygotowywania pism inicjujących sprawę sądową mogą zostać naprawione w toku postępowania. Właśnie dlatego tak istotne jest to, żeby z pomocy prawnika w Lublinie skorzystać jak najszybciej jest to możliwe. W naszej kancelarii dbamy o to, żeby zapewnić klientom w pełni kompleksowe wsparcie. Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie, analizując ją odrębnie, dzięki czemu udaje się nam uzyskać szybkie rezultaty.

Świadczone przez kancelarię usługi

Nasza kancelaria mieści się w Lublinie, jednak nie sprawia to, że nasza oferta skierowana jest jedynie do mieszkańców i podmiotów działających na terenie Lubelszczyzny. Z naszego wsparcia między innymi w zakresie stałej obsługi prawnej korzystają podmioty z całego kraju. W ramach świadczonych przez nas usług można wymienić:

  • sporządzanie pism inicjujących postepowania sądowe, a także wszelkiego rodzaju pism procesowych,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowych na każdym etapie sprawy,
  • reprezentowanie podczas negocjacji polubownych,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uzyskać korzystne orzeczenie końcowe. Co istne, w zależności od potrzeb Klienta jesteśmy gotowi, udzielać wsparcia w wielu dziedzinach prawa w tym w szczególność ,w prawie cywilnym, pracy, gospodarczym czy rodzinnym. Obsługujemy nie tylko klientów indywidualnych, ale również firmy.

Reprezentacja w sprawach sądowych

Reprezentacja w sprawach sądowych, którą zapewniamy naszym klientom, polega na zabezpieczeniu ich interesów poprzez precyzyjne i prawidłowe sformułowanie zagadnień, będących przedmiotem postępowania. Należyte skompletowanie niezbędnej dokumentacji w sprawie, a także przedstawienie stanowiska strony w sposób zrozumiały i wyczerpujący, poparty odpowiednią argumentacją wpływa na usprawnienie postępowania i zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia spraw sądowych bez potrzeby dodatkowego ich odraczania z powodu braków formalnych. Nasza kancelaria prawna w Lublinie traktuje każdego klienta indywidualnie. Szczegółowo i wnikliwie rozpatrujemy problemy należące do zakresu naszej właściwości.

W jakich sprawach sądowych uczestniczymy w charakterze pełnomocnika strony?

Radca prawny może uczestniczyć w charakterze pełnomocnika strony we wszelkich sprawach sądowych, m.in. w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, administracyjnych, a także w sprawach z zakresu odszkodowań. Zajmujemy się reprezentacją osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych, które postanowiły powierzyć nam prowadzenie swoich spraw sądowych. Nasi radcowie prawni występują w charakterze pełnomocników procesowych klientów w zakresie wyznaczonym przez mocodawców w udzielonym przez nich pełnomocnictwie.