“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria prawna w Lublinie oferuje pomoc prawną zarówno w formie konsultacji osobistych jak również za pośrednictwem Internetu w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą, w szczególności:
  • tworzenie i opiniowanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych;
  • tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzkorporacyjnych;
  • prowadzenie postępowań rejestracyjnych w KRS (rejestracja nowych podmiotów
  • gospodarczych, rejestracja zmian);
  • obsługę procesów łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego;
  • sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach gospodarczych;
  • reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych;
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.