“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Zespół

Paweł Puciłowski

Radca prawny, dyplom uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego działania ukierunkowane są w stronę prawa spółek handlowych, prawa kontraktowego oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w prawie procesowym. Obsługę świadczy również w języku angielskim.