“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Odszkodowania Lublin

Odszkodowanie jest to świadczenie, mające na celu wyrównanie uszczerbku, jakiego doznała osoba poszkodowana, na skutek tego, że jej prawnie chronione dobra i interesy zostały naruszone. Aby na sprawcę został nałożony obowiązek odszkodowawczy, pomiędzy jego działaniem a szkodą musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Nie ma natomiast konieczności udowadniania, że działał on umyślnie, czy z premedytacją. Firmy ubezpieczeniowe często zaniżają odszkodowania lub wstrzymują się z ich wypłaceniem. Z tego powodu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika w Lublinie, który kompleksowo poprowadzi sprawę.

W jakiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie?

Pracownicy naszej Kancelarii Prawnej świadczą pomoc przy dochodzeniu odszkodowań za szkody majątkowe, komunikacyjne, błędy lekarskie oraz wypadki przy pracy. W ramach świadczonych usług zapewniamy doradztwo oraz reprezentację poszkodowanych zarówno na etapie postępowania przedsądowego (postępowanie likwidacyjne przed towarzystwem ubezpieczeń), jak i prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi. Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowań, zadośćuczynienia oraz rent m.in. za:

  • śmierć osób bliskich,
  • wypadek komunikacyjny,
  • wypadek w pracy;
  • wypadek na chodniku, w sklepie itp.,
  • doznany uszczerbek na zdrowiu,
  • błąd medyczny,
  • kradzież, pożar, zalanie,
  • zdarzenia związane z działaniem przedsiębiorstwa.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie powinno pełnić funkcję kompensacyjną, to znaczy, że ma na celu wyrównanie poszkodowanemu uszczerbku majątkowego, który powstał na skutek wyrządzonej mu szkody. Wysokość odszkodowania powinna więc być adekwatna do wysokości poniesionej szkody. Inne przepisy stosuje się natomiast w przypadku szkód niemajątkowych (np. uszkodzenia ciała). W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie, a jego wysokość jest zależna od wielu czynników m.in. od tego, jak duży był uszczerbek na zdrowiu oraz czy spowodował niezdolność do pracy itp.