“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Jak długo należy płacić alimenty na dzieci?

Każdy rodzic zobowiązany jest dostarczyć własnemu dziecku środki potrzebne do utrzymania i odpowiedniego wychowania. Jest to obowiązek, który jest aktualny do momentu, gdy dziecko będzie w stanie zacząć utrzymywać się samodzielnie – co często jest błędnie utożsamiane z osiągnięciem pełnoletniości. W rzeczywistości kwestia płacenia alimentów jest nieco bardziej złożona. Najważniejsze informacje zostaną poruszone w poniższej części wpisu.

Czy w kwestii alimentów wiek dziecka ma znaczenie?

Każde niepełnoletnie dziecko ma prawo do alimentów od rodziców, co wynika z niemożności samodzielnego utrzymania. Co więcej, po uzyskaniu pełnoletniości obowiązek alimentacyjny jest dalej aktualny, bowiem wiek dziecka nie odgrywa w tej kwestii istotnej roli. Rodzice mogą zostać zwolnieni z płacenia alimentów w momencie, gdy wychowanek posiada własny dochód, który umożliwia pokrycie kosztów utrzymania. Biorąc ten fakt pod uwagę, alimenty dla pełnoletniego dziecka zazwyczaj są utrzymane w przypadku jego:

  • dalszej nauki – pozwalającej zdobycie zawodu;
  • choroby lub niepełnosprawności, która uniemożliwia samodzielne utrzymanie.

 

W związku z tym ukończenie 18 czy 26 roku życia przez osobę pobierającą alimenty nie sprawia, że dane zobowiązanie przestaje być aktualne – co jest często powielanym mitem.

Każda sprawa jest inna

Należy uwzględnić, że wiele zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Co więcej, w każdym momencie można ubiegać się o podwyższenie lub obniżenie świadczenia alimentacyjnego – wymaga to rozpatrzenia przez sąd danej sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Dla przykładu: w przypadku gdy pełnoletnie dziecko jest zdrowe, nie kontynuuje nauki lub nie osiąga pozytywnych wyników, a przy tym nie podejmuje pracy bez szczególnego powodu – sąd nie uwzględni roszczenia o zasądzenie/podwyższenie alimentów, lecz względnie wyda orzeczenie uchylające obowiązek alimentacyjny względem zobowiązanego. Najważniejsze jest jednak to, aby mieć świadomość, że każda sprawa jest inna, dlatego warto starać się o uzyskanie sprawiedliwego i pozytywnego wyniku, opierając się na wsparciu kancelarii radców prawnych.