Prawo rodzinne, rozwody i alimenty

Wszelkie aspekty prawne – zarówno materialne, jak i niematerialne – związane z relacjami występującymi w rodzinie, (pomiędzy rodzicami i dziećmi lub współmałżonkami), a także z osobami trzecimi, regulowane są przez wyspecjalizowany działa prawa cywilnego, a mianowicie prawo rodzinne. Pomoc adwokata w tym obszarze w największej ilości sytuacji sprowadza się do doradztwa, a także przygotowywania intercyz, pozwów rozwodowych, a także wniosków o alimenty dla małżonka lub dzieci. Oprócz ciągłego doradztwa z tego zakresu, nasza Kancelaria reprezentuje również swoich Klientów w przypadku licznych spraw, między innymi:

  • o rozwody
  • o separację
  • alimentacyjnych (na rzecz małoletnich dzieci oraz małżonka)
  • związanych z podziałem majątku wspólnego
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej (również z datą wsteczną)
  • o ograniczenie lub całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi
  • dotyczących ubezwłasnowolnienia