Odszkodowania

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Odszkodowania Lublin Odszkodowanie jest to świadczenie, mające na celu wyrównanie uszczerbku, jakiego doznała osoba poszkodowana, na skutek tego, że jej prawnie chronione dobra i interesy zostały naruszone. Aby na sprawcę został nałożony obowiązek odszkodowawczy, pomiędzy jego działaniem a szkodą musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Nie ma natomiast konieczności udowadniania, że działał on […]

Odwołania ZUS/KRUS

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Odwołania ZUS/KRUS Decyzje, które strona postępowania otrzymuje od ZUS-u/KRUS-s nie są ostateczne. Zawsze przysługuje od nich odwołanie, które jest wolne od opłat. Jednakże przed wszczęciem sądowego postępowania odwoławczego, zawsze warto skorzystać z porady Kancelarii Prawnej, ponieważ w przypadku przegrania sprawy, strona może zostać obciążona obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych. Pracownicy naszej Kancelarii […]

Prawo rodzinne

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prawo rodzinne Lublin Sprawy rodzinne bywają skomplikowane pod względem prawnym, a przy tym niezwykle delikatne, ponieważ dotyczą życia osobistego i często poruszają intymne tematy. W takiej sytuacji bardzo trudno jest zachować stronom obiektywizm. Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego w […]

Prawo pracy

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prawo pracy Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Przepisy Kodeksu Pracy stosuje się do osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania. Doświadczeni prawnicy zatrudnieni w naszej Kancelarii oferują pomoc prawną w formie konsultacji osobistych lub za pośrednictwem Internetu w zakresie prawa […]

Rejestracja w KRS

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Rejestracja w KRS W Krajowym Rejestrze Sądowym wpisuje się m.in. spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Uzyskanie wpisu w KRS jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Dla skuteczności wpisu konieczne jest jego prawidłowe wypełnienie. W przypadku błędów w […]

Obsługa prawna firm

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Obsługa prawna firm Lublin W ramach świadczonych usług nasza Kancelaria Prawna oferuje obsługę prawną firm. Posiadamy zespół doświadczonych pracowników, którzy są w stanie zapewnić pieczę i prawidłowe funkcjonowanie większości prawnych aspektów funkcjonowania firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz zaangażowanie w powierzone nam sprawy. Jaką pomoc […]

Pomoc prawna

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Porady Prawne Lublin Pomoc prawna Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych wszystkich, nawet najbardziej wymagających klientów. To oznacza, że można się do nas zwrócić z każdym problemem. Świadczymy porady prawne, co może okazać się przydatne w różnorodnych sytuacjach życiowych. Tego typu pomoc radcy prawnego może dotyczyć różnorodnych sfer życia. […]

Sprawy sądowe

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Sprawy sądowe Sprawy sądowe są powszechnym sposobem na rozwiązywanie różnorodnych sporów. W takiej sytuacji należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych radców prawnych. Jest to najlepszy sposób na to, żeby uniknąć niepotrzebnych błędów na poszczególnych etapach sprawy. Istotne jest to, że nie wszystkie błędy, które zostały popełnione […]

Prawo gospodarcze

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prawo gospodarcze Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno w formie konsultacji osobistych jak również za pośrednictwem Internetu w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą, w szczególności: tworzenie i opiniowanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych; tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzkorporacyjnych; prowadzenie postępowań rejestracyjnych w KRS (rejestracja nowych […]

Prawo cywilne i spadkowe

Oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Prawo spadkowe i cywilne Lublin Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Zasady dziedziczenia określone są konkretną ustawą. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter. Bywa, że do przyjęcia spadku uprawnionych jest kilka osób (np. w przypadku, kiedy zmarły […]