“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Likwidacja spółek Lublin

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Prowadząc działalność gospodarczą, może okazać, że z pewnych przyczyn konieczna będzie jej likwidacja. W przypadku spółek, likwidacji można dokonać tylko w przypadku gdy wystąpił jeden z kilku warunków, które to umożliwiają. Do czynników, które pozwalają na likwidację spółki, zaliczamy:
  • ogłoszenie upadłości spółki
  • uchwała o rozwiązaniu spółki
  • przeniesienie spółki za granicę
  • przyczyny przewidziane w umowie spółki
  • przyczyny przewidziane w prawie
Interesuje Cię likwidacja spółki w Lublinie? Sprawdź, co może Ci zaoferować nasza kancelaria prawna w Lublinie.

Likwidacja zadłużonych spółek

Likwidacja spółki wiąże się ze spłaceniem wszelkich zobowiązań, może jednak zdarzyć, że nie jest to możliwe, ponieważ wierzyciele nie zgłaszają się, by je wyegzekwować. Czasem bywa również tak, że cały majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań. Niestety Kodeks Spółek Handlowych nie reguluje takich sytuacji. Pomimo tego możliwe jest uzyskanie wykreślenia spółki z KRS, jeżeli cały majątek spółki został przekazany do spłacenia należności.

Otwarcie likwidacji – jak zlikwidować spółkę?

Otwarcie likwidacji spółki następuje z dniem, w którym wystąpiły przyczyny wymienione w pierwszym akapicie. Aby zlikwidować spółkę, należy sporządzić uchwałę wspólników o jej rozwiązaniu. Należy pamiętać, że powinien być to akt notarialny sporządzony u notariusza. Uchwała o rozwiązaniu spółki powinna zawierać m.in. likwidatorów i zapada większością 2/3 głosów. Po podpisaniu uchwały chęć otwarcia likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

  • otwarcie likwidacji
  • dane i adresy likwidatorów
  • sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów
  • wszelkie zmiany w tym zakresie, nawet jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki.

 

Po zgłoszeniu likwidacji w sądzie rejonowym konieczne jest ogłoszenie jej również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Powinno ono zawierać również wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelność w ciągu trzech miesięcy. Gdy już wszystkie poprzednie etapy zostały wykonane, można rozpocząć czynności likwidacyjne. Należy na tym etapie sporządzić bilans otwarcia spółki, który zawiera wszystkie składniki aktywów. Konieczne jest również zakończenie wszelkich interesów spółki, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek.

Rozwiązanie spółki, jej właściciele lub syndyk powinni zgłosić w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Likwidacja spółki w Lublinie z pomocą Kancelarii Radcy Prawnego

Cały proces likwidacji spółki jest długi i wymagający dlatego decydując się na niego, warto skorzystać z Kancelarii Radcy Prawnego. Pomoc prawnika to gwarancję, że wszelkie formalności i procedury zostaną wykonane na czas i z należytą starannością. Szukasz prawnika w Lublinie do likwidacji spółki? Zapraszamy do kontaktu.