“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Przekształcenie spółki lublin

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Czasami zdarza się, że prowadzona działalność wymaga zmiany formy prawnej. W takiej sytuacji należy wszcząć procedurę przekształcenia spółek. Przekształcanie spółki to nic innego jak zmiana formy prawnej spółki. Może dotyczyć wszystkich rodzajów spółek w rozumieniu prawa handlowego. Przykładem może być np. zamiana spółki komandytowej w spółkę akcyjną lub przekształcenie spółek osobowych w spółki osobowe innego typu, lub w spółkę kapitałową. Przekształcenie może dotyczyć również zamiany jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Interesuje Cię przekształcenie spółki w Lublinie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Jak przekształcić spółkę w Lublinie?

Przekształcenie spółki wiąże się to z wieloma czynnościami prawnymi, których dopełnienie samemu nie jest takie łatwe. Pierwszym etapem jest przygotowanie kompletnego planu przekształcenia, który posiada np. bilans majątku spółki. W dalszej kolejność przedstawiony plan badany jest przez powołanego z ramienia sądu biegłego rewidenta. Zarząd spółki powinien również podjąć odpowiednią uchwałę oraz złożyć oświadczenie wspólników odnośnie do ich udziału w spółce przekształconej. Na końcu całej procedury należy uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłosić przekształcenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nowa, przekształcona spółka przejmuje wszystkie uprawnienia i obowiązki poprzedniej spółki. Zmianie nie ulegają takie dane jak NIP i REGON a nowa spółka przejmuje wszelkie pozwolenia i licencje zdobyte wcześniej.

Przekształcenie spółki pomoc Kancelarii Radcy Prawnego

Posiadasz firmę i chcesz zmienić jej formę prawną? Skorzystać z kompleksowej obsługi prawnej firm w Kancelarii prawnej w Lublinie. Pomagamy naszym klientom przekształcać spółki każdego typu. Wybierając pomoc naszych prawników, minimalizujesz ryzyko popełnienia kosztownego błędu oraz przyspieszysz cały proces.