“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Często gdy umiera bliski członek naszej rodziny ciężko nam się pozbierać. Początkowo nie myślimy więc o załatwianiu jakichkolwiek spraw. Jednak w pewnym momencie pojawia się konieczność chociażby dopełnienia kwestii związanych ze spadkiem. Jeśli zmarły pozostawił po sobie jakikolwiek majątek, to może on stać się punktem wielu rodzinnych sporów. Dowiedz się w jakich sytuacjach pojawiają się najczęściej konflikty w kontekście spadku.

Skąd biorą się spory spadkowe?

Często może się okazać, że gdy przychodzi do załatwienia spraw spadkowych w Lublinie, niezbędna będzie dla nas pomoc radcy prawnego. Specjalista może zdecydowanie ułatwić nam całe postępowanie. Zdaniem psychologów konflikty związane ze spadkiem mają zwykle swoje korzenie w odczuwaniu poczucia krzywdy w związku z niesprawiedliwie podzielonym spadkiem. Ma to miejsce, gdy przynajmniej jeden ze spadkobierców czuje się w jakimś stopniu pominięty lub uważa, że otrzymał zbyt mało w stosunku do pozostałych.

Nieporozumienia pojawiają się zarówno jeśli chodzi o podział majątku ruchomego, jak i nieruchomego zmarłego. Dodatkowe komplikacje pojawiają się w chwili, gdy dochodzi do powiększania się kręgu spadkobierców, o osoby, które początkowo nie były ujmowane w podziałach. Doskonałym przykładem jest pojawienie się dziecka osoby zmarłej, spoza związku małżeńskiego, które również ma prawo do dziedziczenia po nim.

W wielu przypadkach sprawa trafia do sądu

Spisanie testamentu nie zawsze rozwiązuje problem. Często dochodzi do jego podważania, a dodatkowo osoby ujęte w testamencie mają obowiązek wypłacenia zachowku, tym które dziedziczą zgodnie z ustawą, jednak nie zostały ujęte w dokumencie. Dostęp do spadku bywa również utrudniany sobie nawzajem, gdyż poszczególne osoby próbują udowodnić, że inne są niegodne dziedziczenia. Spory spadkowe mają dodatkowo bardzo emocjonalny charakter, gdyż toczą się często pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Potrafią silnie skłócić i popsuć relacje. Jednak spory dotyczą najczęściej kwestii materialnych.

Szukasz odpowiedniego prawnika w Lublinie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.