“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie o winie w przypadku rozwodu ma miejsce wtedy, gdy to jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia lub wówczas, gdy winne zaistniałej sytuacji są obie strony. Co jednak w praktyce to oznacza, jakie ma konsekwencje? W jaki sposób można uzyskać rozwód w Lublinie z orzeczeniem o winie?

W jakiej sytuacji warto zdecydować się na orzeczenie o winie?

Jeśli jedna ze stron podejmie taką decyzję, wówczas może liczyć na określone, korzystne dla siebie rozwiązania, oczywiście przewidziane przez prawo. Przede wszystkim niewinny współmałżonek ma możliwość starania się o dożywotnie alimenty, ze względu na fakt pogorszenia własnego statusu materialnego po rozwodzie. Rozwód z orzeczeniem o winie będzie także podstawą do tego, aby przejąć pełną opiekę nad potomstwem, co jest często jednym z głównych kryteriów sprawiających, że strona walczy o zasądzenie winy.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sama procedura jest bardzo czasochłonna. Wynika to przede wszystkim z konieczności przedstawiania dowodów w sprawie, które mają potwierdzić winę jeden ze stron. Trzeba więc wspólnie z prawnikiem rozważyć, czy rzeczywiście wchodzenie na taką drogę będzie w danej sytuacji uzasadnione.

Jak można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka?

W przypadku chęci złożeniu pozwu z orzeczeniem winy współmałżonka, należy oczywiście dobrze się do tego przygotować. W celu wszczęcia postępowania trzeba złożyć pozew do sądu okręgowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

W skład takiego pozwu wchodzi wiele elementów formalnych, a w przypadku chęci uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie, musi zawierać on dodatkowy wniosek dotyczący właśnie tego aspektu. Trzeba do niego dołączyć m.in. dowody uzasadniające stan faktyczny i na których strona opiera konkretne żądania. Jest to w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie bardzo ważna kwestia.

Istotne jest też określenie wniosków dotyczących takich kwestii jak choćby alimenty na dzieci oraz na małżonka, a także wspólnego mieszkania oraz późniejszych kontaktów z małoletnimi.

Proces uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, dlatego też tak ważne jest korzystanie z dobrej kancelarii prawnej w Lublinie, która przygotuje odpowiednie dokumenty i dowody w sprawie. Nasz zespół również pomaga w tego typu postępowaniach, dlatego też serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu.