Odszkodowania

Walczymy o należne naszym Klientom zadośćuczynienie!

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą działalnością, dotyczącą dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynienia i rent. Zapewniamy swoim Klientom sprawach związanych z:

  • szkodami majątkowymi,
  • wypadkami komunikacyjnymi,
  • błędami lekarskimi,
  • wypadkami przy pracy
  • i innymi.

W ramach świadczonych usług zapewniamy doradztwo oraz reprezentację poszkodowanych zarówno na etapie postępowania przedsądowego (postępowanie likwidacyjne przed towarzystwem ubezpieczeń), jak również prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi.

Jak działamy?

Przygotowujemy rozmaite strategie z gwarancją doradztwa prawnego, opracowujemy oraz zgłaszamy różnego rodzaju roszczenia, kierując je do właściwych podmiotów i instytucji sądowych. Najważniejsze jest to, aby trafili do nas Państwo jak najszybciej ze swoją szkodą. Im szybsza reakcja, tym większe szanse na skuteczne zakończenie sprawy oraz uzyskanie możliwie najwyższej kwoty rekompensaty finansowej. Kancelaria LCO z Lublina zaprasza do współpracy.

Kiedy można się do nas zwrócić?

Świadczone przez nas usługi obejmują pomoc w uzyskaniu odszkodowań, zadośćuczynienia oraz rent, w szczególności za:

Powód

Działanie

Śmierć osób bliskich

Oprócz wewnętrznego cierpienia, poszkodowany doznaje również wielu innych strat – w tym wypadku potrzebuje także pomocy finansowej.

Wypadek komunikacyjny

Jeśli w ramach wypadku komunikacyjnego doznali Państwo szkody własnej osoby, bądź majątku, warto zawalczyć o finansowe zadośćuczynienie.

Wypadek w pracy

Zapewnienie odpowiednich warunków w zakładzie pracy jest obowiązkiem pracodawcy – jeżeli wypadek powstał w wyniku niezastosowania się do zasad BHP przez pracodawcę, pracownik ma prawo żądać rekompensaty.

Wypadek na chodniku, w sklepie, itp.

Może to być między innymi poślizgnięcie – odpowiedzialność za dany teren ponosi właściciel, bądź zarządca nieruchomości/danego odcinka drogi.

Doznany uszczerbek na zdrowiu

Każdy ma prawo domagać się odpowiedniej rekompensaty za poniesione szkody; łatwiej jej dochodzić razem z naszymi doświadczonymi pracownikami.

Błąd medyczny

Nie należy lekceważyć dolegliwości po przeprowadzonych zabiegach, operacjach i innych działaniach wykonywanych przez lekarza – należy natychmiast zgłosić się do nas, ponieważ przyczyną złego samopoczucia może być błąd lekarski, niestety często występujący w naszym kraju.

Pożar, zalanie

Szkody mogą powstawać zarówno w wyniku działania sił natury, jak i przez nieuwagę/błąd człowieka.

Kradzież

Walczymy o odszkodowania za kradzież samochodu, bądź innych, wartościowych przedmiotów.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

  • pracownicy Kancelarii LCO z biurem w Lublinie posiadają ogromną wiedzę, która pomaga w doradzaniu i zdobywaniu najważniejszych informacji dotyczących sprawy;
  • prowadzimy sprawy od początku do końca, gwarantując Klientom wsparcie prawne;
  • przygotowujemy przejrzyste umowy, bez ukrytych kosztów;
  • współpraca oparta na zaufaniu – zarówno ze strony naszych pracowników, jak i Klientów;
  • dokładnie analizujemy i badamy sprawę, aby wywalczyć jak najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

To tylko nieliczne wyróżniki, które charakteryzują naszą Kancelarię. Dla nas liczy się przede wszystkim świadczenie pomocy i proponowanie rozwiązań, które wpłyną na uzyskanie satysfakcjonującego naszych Klientów odszkodowania.