LCO Kancelaria Puciłowski & Zmysłowski

LCO Kancelaria Radców Prawnych Puciłowski & Zmysłowski w biurem w Lublinie świadczy pomoc podmiotom gospodarczym w ramach współpracy długoterminowej, jak również jednorazowego wsparcia, udzielenia porady z konkretnego zagadnienia. Kancelaria prawna współpracuje również z Klientami indywidualnymi.

Zakres świadczonych usług, obejmuje m.in.:

Adwokat lub radca prawny przystępuje do realizacji każdego projektu bez zbędnej zwłoki oraz z pełnym zaangażowaniem, sugerując nowoczesne rozwiązania z tego obszaru dostosowane do konkretnych potrzeb Klienta, minimalizując angażowane przez niego środki finansowe.

Wśród najważniejszych aspektów działania naszych prawników wymienić należy szybkość, terminowość realizacji zleceń oraz zapewnienie Klientom pełnego komfortu w korzystaniu ze świadczonych usług. Indywidualne rozpoznanie potrzeb pozwala nam na przygotowanie kompleksowej odpowiedzi na ich oczekiwania. Współpraca ryczałtowa jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku obsługi podmiotów gospodarczych, gdyż umożliwia dokładne zbadanie i poznanie wszystkich elementów prowadzonej przez nie działalności, a także rozwiązania pojawiających się problemów. Jednocześnie Klient ma zapewniony stały kontakt z adwokatem oraz możliwość skorzystania z porady prawnej.

Porady prawne dla Klientów indywidualnych oparte są o ustalaną z góry opłatę ryczałtową, której wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie adwokata może jednakże zostać obliczone w oparciu o ilość godzin poświęconych na rozwiązanie sprawy i stawki ustalonej przed przystąpieniem do współpracy z Klientem, co daje pełną przejrzystość prowadzonych rozliczeń.

Usługi świadczone są zarówno u Klienta, w siedzibie Kancelarii Prawnej w Lublinie, jak i w innej, dogodnej dla Klienta lokalizacji. W części przypadków, kiedy obecność radcy nie jest wymagana, mogą one być także świadczone za pomocą Internetu, telefonu lub też faksu.

W szczególności zajmujemy się następującym dziedzinami prawa:

Prawo pracy W obszarze prawa pracy nasza Kancelaria zapewnia wsparcie w przypadku między innymi tworzenia umów, kontraktów menedżerskich, reprezentowaniu poszkodowanych (pracodawców oraz pracowników) przed sądem, tworzenia regulaminów wynagrodzeń, opiniowania dokumentów i szeroko rozumianego doradztwa, porad z tego zakresu.

Rozwody i alimenty W ramach szeroko pojętego prawa rodzinnego, regulującego relacje wewnątrz rodziny oraz jej kontakty z osobami trzecimi, adwokaci oferują pomoc między innymi w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych (na rzecz małżonka lub małoletnich dzieci), o separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej i wielu innych.

Odszkodowania Kancelaria radców prawnych LCO z Lublina zapewnia swoim Klientom dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne i majątkowe, a także za wypadki przy pracy i błędy lekarskie. W ramach oferty: doradztwo oraz reprezentacja osób poszkodowanych przed właściwymi sądami. Pomagamy uzyskać należne rekompensaty, zadośćuczynienia oraz renty.

Zakładanie spółek Gwarantujemy Państwu również pomoc prawną we wszystkich postępowaniach, które toczą się przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w zakresie rejestracji i zakładania spółek, fundacji oraz stowarzyszeń. Pomagamy również w zgłaszaniu zmian rejestrowych do KRS, a także informowaniu tej instytucji o przekształceniach, podziałach czy łączeniu się spółek.

Odwołanie ZUS Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w tym przede wszystkim takimi aspektami jak: odszkodowania za wypadek przy pracy, prawo do wcześniej emerytury, przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych, renty i zasiłku, odwołania od ZUS i KRUS oraz wiele innych. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.