“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają firmy?

Prowadzenie firmy wymaga z jednej strony ciężkiej pracy, a z drugiej – ogromnej wiedzy na temat przepisów, finansów, prawa pracy, cywilnego itd. Z powodu przesadnej biurokracji i mało precyzyjnych przepisów zarządzenie biznesem często sprowadza się do biegania po urzędach i pilnowania dokumentacji, przez co brakuje czasu na wszystko inne. Nie każdy przedsiębiorca może lub chce brać na siebie tak duży ciężar. Wtedy z pomocą przychodzą kancelarie, zajmujące się obsługą prawną w Lublinie. Ich profesjonalna pomoc to duże odciążenie dla właścicieli firm i spółek, którzy dzięki temu mogą skupić się na rozwijaniu biznesu. Korzyści z zatrudnienia kancelarii są tak duże, że zdecydowanie przewyższają związane z tym koszty. W jakich sprawach prawnicy najczęściej pomagają przedsiębiorcom?

Obsługa prawna firm i spółek

Dobrze przygotowani prawnicy w Lublinie są w stanie zająć się wszystkimi formalnościami związanymi z prowadzeniem biznesu, już od momentu rozpoczęcia działalności przed przedsiębiorcę lub założenia spółki przez wspólników. Pracownicy kancelarii reprezentują firmę w sądach i przed organami administracji publicznej. Pomagają w tworzeniu i finalizowaniu umów zarówno dla małych firm, jak i wielkich spółek. Prawnik może być także oddelegowany do udziału w negocjacjach handlowych w imieniu przedsiębiorcy, a także wykonywać inne czynności w ramach tzw. prokury. Ponadto obsługa prawna firmy obejmuje wizyty w urzędach, tworzenie i przekazywanie dokumentów, przygotowywanie ofert, wsparcie przy przetargach.
Kiedy firma lub spółka ma problemy finansowe, kancelaria prawna może pomóc się z nimi uporać. Odbywa się to na różne sposoby. Prawnicy mogą np. prowadzić negocjacje z wierzycielami i bankami, pomóc rozłożyć dług na raty możliwe do spłaty czy ubiegać się o umorzenie niektórych zobowiązań. Obsługa prawna może obejmować także doradztwo w kwestii ograniczenia zbędnych wydatków i restrukturyzacji firmy tak, by stała się wypłacalna. Jak widać, opiekę nad swoim biznesem zdecydowanie warto powierzyć specjalistom!