“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Różnice między rozwodem a separacją

Jeżeli dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego, możliwe są dwa scenariusze. Skutkuje to albo separacją, albo rozwodem. Oba te procesy różnią się od siebie zarówno jeśli chodzi o przebieg, jak i o efekty, jakie wywołują. Odmienne są również warunki, które prowadzą do orzeczenia każdego z tych stanów.

 Najistotniejszą różnicą między rozwodem a separacją jest to, że rozwód prowadzi do rozwiązania małżeństwa, natomiast w przypadku separacji panuje nastawienie na powrót do równowagi w związku. To, do czego dochodzi, zależy w największej mierze od tego, jak daleko posunięty jest rozkład pożycia. Określa się go mianem zupełnego wówczas, kiedy między małżonkami nie istnieje już więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Taki stan jest możliwy do orzeczenia również wtedy, jeżeli zostały zachowane elementy więzi finansowej. Nie uznaje się jej bowiem za wystarczającą do tego, żeby mogła podtrzymać związek.

Stopień rozkładu pożycia małżeńskiego

 Stwierdzenie zupełnego rozkładu pożycia jest konieczne do orzeczenia tak rozwodu, jak i separacji. W przypadku rozwodu rozkład musi być jednak nie tylko zupełny, ale i trwały, a więc taki, który nastąpił na dobre. Trwały rozkład orzeka się wtedy, kiedy żadne z małżonków nie wykazuje woli do uzdrowienia związku i nie widzi szans na jego odratowanie. Jeśli zaś chodzi o separację, dochodzi do niej wtedy, gdy rozkład małżeństwa jest co prawda zupełny, ale nie trwały. Oznacza to mniej więcej tyle, że choć między małżonkami nie występuje więź duchowa, fizyczna ani finansowa, nie uznaje się tego stanu za nie do zmienienia. Jeden z celów separacji polega właśnie na tym, aby umożliwić parze odpoczynek od siebie i odnalezienie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest powrotne nawiązanie więzi. Jedną z różnic między rozwodem a separacją jest też to, że w tym drugim przypadku małżonkowie, choć mogą mieszkać osobno, zobowiązani są do wzajemnej pomocy chociażby w takich sytuacjach jak choroba czy inne trudne okoliczności.

Podsumowując, rozwód w Lublinie to wyjście dla osób, które są przekonane o tym, że ich małżeństwo nie ma przyszłości. Natomiast separacja przeznaczona jest dla tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani co do tego, czy ostatecznie chcą ze sobą zerwać