“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Komu należy się odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby?

Członkowie rodziny osoby, która zmarła nagle w wypadku mają możliwość, zgodnie z polskim prawem ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z polisy sprawcy. Mówi się w tym kontekście o osobach bliskich, czyli członkach najbliżej rodziny. Co istotne osoba, bliska, o której możemy tak powiedzieć, to taka z którą wiążą nas szczególne więzy emocjonalne i finansowe, nie zawsze są to np. rodzice.

Kto więc może starać się o odszkodowanie?

Może zdarzyć się sytuacja, że zmarły nie utrzymywał z rodzicami żadnych kontaktów, nie było między nimi relacji, a wychowywali go dziadkowie i to oni będą mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Potrzebna może być w tym temacie pomoc prawna, zależnie od złożoności sprawy.  Warto jednak wiedzieć, że jako rodzinę można określić nie tylko tych ludzi, z którymi jesteśmy związani więzami krwi, ale także, a może przede wszystkim tych, których za nią uważamy. Jeśli więc dojdzie do niezawinionej oraz tragicznej śmierci, to o odszkodowanie mogą ubiegać się: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, dalsi krewni, konkubenci i narzeczeni, a także inne osoby, z którymi zmarłego łączyły rodzinne relacje.  

Uzyskanie odszkodowania po śmierci bliskiej osoby może być trudne. W takich sytuacjach zdecydowanie najlepiej jest postawić na profesjonalną pomoc i porady prawne. Wówczas możemy zwiększyć szanse na szybkie i skuteczne zakończenie sprawy.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Warto wiedzieć, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa zupełnie różne pojęcia i świadczenia. W niektórych sprawach możliwe jest ubieranie się o jedno, jak i drugie. To kolejny powód, dla którego powinniśmy udać się do profesjonalnego pełnomocnika, który będzie dokładnie wiedział o co i w jaki sposób wnioskować. Warto pamiętać, że mimo wszystko po stracie kogoś bliskiego nasz stan emocjonalny może być niezbyt dobry, wówczas potrzebna nam będzie osoba, która nas odpowiednio poprowadzi, do osiągnięcia celu. Z pewnością nie powinniśmy jednak rezygnować ze swojego prawa do odszkodowania.