“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Kiedy alimenty mogą ulec podwyższeniu?

Wysokość alimentów zasądzana na rozprawie sądowej może zostać zmieniona. Jest ona uzależniona od sytuacji materialnej rodzica, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny oraz wynika z bieżących potrzeb dziecka lub innej osoby, dla której przekazywane są świadczenia. W przypadku kiedy jeden z wymienionych aspektów ulegnie zmianie, alimenty mogą zostać podwyższone lub obniżone. W sprawie o alimenty w Lublinie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnej. 

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Wykładnią praw oraz obowiązków, a także zasad postępowania w sprawach rodzinnych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Powołując się na obowiązujące prawo rodzinne, obowiązek alimentacyjny to dostarczanie środków niezbędnych do utrzymania i zaspokajania potrzeb osobie, która nie jest w stanie utrzymać mieszkania, zakupić żywności, odzieży i środków higienicznych ze swoich środków. Duża część społeczeństwa kojarzy wypłatę alimentów z obowiązkiem rodziców do łożenia na utrzymanie dzieci, gdyż z takimi sprawami mamy do czynienia najczęściej. Jednak zgodnie z prawem obciążone może zostać rodzeństwo, dzieci, dziadkowie oraz inni krewni również niepołączeni „więzami krwi”.

Kiedy alimenty mogą zostać podwyższone?

Wykładnią praw oraz obowiązków, a także zasad postępowania w sprawach rodzinnych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Powołując się na obowiązujące prawo rodzinne, obowiązek alimentacyjny to dostarczanie środków niezbędnych do utrzymania i zaspokajania potrzeb osobie, która nie jest w stanie utrzymać mieszkania, zakupić żywności, odzieży i środków higienicznych ze swoich środków. Duża część społeczeństwa kojarzy wypłatę alimentów z obowiązkiem rodziców do łożenia na utrzymanie dzieci, gdyż z takimi sprawami mamy do czynienia najczęściej. Jednak zgodnie z prawem obciążone może zostać rodzeństwo, dzieci, dziadkowie oraz inni krewni również niepołączeni „więzami krwi”.

Szukasz odpowiedniego prawnika w Lublinie? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią radców prawnych.