“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Jak zmienić dane w KRS?

Uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Konieczne jest nie tylko prawidłowe wypełnienie pierwszych wniosków, składanych tuż po założeniu spółki, ale również zgłaszanie informacji o danych, które uległy zmianie. Najczęściej dotyczą one zmiany: adresu spółki, danych wspólnika, umowy spółki czy weryfikacji składu jej zarządu. Taki wniosek można złożyć listownie, elektronicznie lub osobiście w biurze podawczym sądu rejonowego Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku wyboru złożenia wniosku online można to zrobić na stronach: Portal S24 (obsługujący spółki jawne i komandytowe) oraz Portal Dostępowo-Informacyjny (obsługujący wszystkie rodzaje spółek). Warto przy tym pamiętać, że zmian w sposób elektroniczny na portalu S24 nie mogą dokonać ci przedsiębiorcy, którzy założyli swoje spółki w sposób tradycyjny lub wprowadzili jakiekolwiek zmiany w formie papierowej. Co więcej, osoby chcące dokonać zmian online muszą dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu występującego w Rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.

Jak dokonać zmian w KRS?

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest wypełnienie odpowiedniego wniosku dotyczącego określonej zmiany i złożenie go w systemie KRS na jeden z trzech możliwych sposobów. Do każdego wniosku muszą być dołączone wzorce uchwał ze strony S24 oraz inne dokumenty zewnętrzne potwierdzające weryfikację danych. Składając dokumenty listownie bądź osobiście należy udostępnić oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy i wyciągi. W przypadku korzystania z elektronicznej drogi dostarczenia wniosków należy przesłać pliki w formie załączników PDF. Tak przygotowany wniosek należy złożyć w systemie najpóźniej 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Właściciele spółek mogą składać wnioski we własnym imieniu lub z pomocą pełnomocników procesowych. W przypadku tej drugiej opcji składanie wniosku musi być uzupełnione o dokument poświadczający pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty za opłaty skarbowe. Porady prawne dotyczące rejestracji w KRS oraz wprowadzania zmian na terenie województwa lubelskiego świadczy m.in. nasza kancelaria, która obsługuje zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych.

Jak długo trwa zmiana danych w KRS?

Złożony wniosek musi zostać rozpatrzony przez Sąd w ciągu tygodnia. W przypadku błędów lub braków w dokumentacji może zostać cofnięty do poprawy. Wówczas po naniesieniu odpowiednich poprawek, należy złożyć go ponownie i czekać na ostateczne rozstrzygnięcie. Po wydaniu finalnego postanowienia przez sąd, w momencie uzyskania niesatysfakcjonującego wyniku, można ubiegać się o apelację. Zakończenie wnioskowania wiąże się jeszcze z uiszczeniem odpowiednich opłat za usługę. Wniosek złożony osobiście i poprzez portal PDI kosztuje 250 zł, z kolei wniosek na stronie S24 – 200 zł. Dodatkowo płatne, w kwocie 100 zł, jest również umieszczenie informacji o zmianie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz ogłoszenie wpisu do KRS.

Jeśli szukasz pomocy w dokonaniu zmian w KRS, skorzystaj ze wsparcia prawnika w Lublinie. Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowa pomoc zarówno w rejestracji jak zmianach w KRS.