“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie sprowadza się do określenia, co z majątku jest wspólnotą majątkową wypracowaną w trakcie trwania małżeństwa, a które z dóbr to majątek osobisty. Podział majątku ma przypisać prawo własności poszczególnych dóbr jednemu z małżonków.

Co zalicza się do majątku wspólnego, a co do osobistego. Gdzie możemy przeprowadzić podział majątku?

Zawierając związek małżeński, decydujemy się na wspólnotę majątkową. W skład majątku małżonków wchodzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku. Nie ma zaznaczenia, kto nabył ruchomość czy nieruchomość. W jego skład wchodzą też oszczędności, również zgromadzone w funduszach emerytalnych, pobrane wynagrodzenia, dochody z innej działalności zarobkowej oraz z majątku osobistego.

Natomiast majątek osobisty stanowią dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa, darowizny, majątek odziedziczony, odszkodowania za uszczerbki na zdrowiu oraz za doznane krzywdy. Majątkiem odrębnym są również wszystkie nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie oraz dobra nabyte ze sprzedaży majątku osobistego.

Podział majątku może odbyć się za obopólną zgodą małżonków umową notarialną lub w trakcie sprawy sądowej. Jeżeli podział następuje w sądzie, należy złożyć wniosek, w którym wykazuje się podstawę prawną rozwiązania małżeństwa. We wniosku należy wymienić majątek, który ma być podzielony. Powinien on szczegółowo określać ilość i wartość oraz zawierać dokumenty potwierdzające daty nabycia poszczególnych dóbr.

Podział majątku może odbyć się w trakcie sprawy o rozwód w Lublinie. Jednak takie rozwiązania spotykają się czasami z odmową sądu. W sytuacji, kiedy sąd okręgowy uzna, że podział majątku może wydłużyć sprawę rozwodową, wniosek należy złożyć do sądu rejonowego. Opłata za proces o podział majątku jest stała i wynosi 1000 zł. Jeżeli ustalimy z byłym partnerem zgodny projekt podziału majątku, opłata za złożenie wniosku wyniesie 300 zł.  Sprawa o podział majątku nie ulega przedawnieniu, dlatego wniosek o jego podział możemy złożyć nawet kilka lat po rozwodzie.

Podział majątku co do jego wartości powinien być równy, jednak sąd może dokonać nierównego podziału w dwóch przypadkach: kiedy wykazane zostanie, że partner w sposób ciągły i lekceważący nie dokładał się do majątku wspólnego, oraz kiedy od lat małżonkowie są w separacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w podziale majątku, skorzystaj z pomocy prawnika w Lublinie. Nasza kancelaria prawna kompleksowo pomaga klientom w podziale majątku.