Komu należy się odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby?

Członkowie rodziny osoby, która zmarła nagle w wypadku mają możliwość, zgodnie z polskim prawem ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z polisy sprawcy. Mówi się w tym kontekście o osobach bliskich, czyli członkach najbliżej rodziny. Co istotne osoba, bliska, o której możemy tak powiedzieć, to taka z którą wiążą nas szczególne więzy emocjonalne i finansowe, […]

Kto i na jakich zasadach może podlegać ubezwłasnowolnieniu?

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba, bliski członek naszej rodziny, nie może poradzić sobie z codziennymi zadaniami czy obowiązkami. Według polskiego prawa istnieje instytucja ubezwłasnowolnienia mająca pomóc ustanowić ochronę na taką osobą, która nie umie samodzielnie pokierować swoim losem. Kiedy należy wystąpić o ubezwłasnowolnienie i na jakich zasadach? Instytucja ubezwłasnowolnienia – kiedy wnieść wniosek? Obserwując najbliższych, […]

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie sprowadza się do określenia, co z majątku jest wspólnotą majątkową wypracowaną w trakcie trwania małżeństwa, a które z dóbr to majątek osobisty. Podział majątku ma przypisać prawo własności poszczególnych dóbr jednemu z małżonków. Co zalicza się do majątku wspólnego, a co do osobistego. Gdzie możemy przeprowadzić podział majątku? Zawierając związek małżeński, […]

Kiedy alimenty mogą ulec podwyższeniu?

Wysokość alimentów zasądzana na rozprawie sądowej może zostać zmieniona. Jest ona uzależniona od sytuacji materialnej rodzica, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny oraz wynika z bieżących potrzeb dziecka lub innej osoby, dla której przekazywane są świadczenia. W przypadku kiedy jeden z wymienionych aspektów ulegnie zmianie, alimenty mogą zostać podwyższone lub obniżone. W sprawie o alimenty w […]

Czy spadek można odrzucić?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym opisanych w prawie spadkowym. Jeżeli spadkodawca sporządził testament, to sposób dziedziczenia został w nim ustalony. Jeśli takowego nie było, to całość spadku podlega dziedziczeniu ustawowemu wg reguł ustalonych w kodeksie cywilnym. Prawa i obowiązki zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, […]

Z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają firmy?

Prowadzenie firmy wymaga z jednej strony ciężkiej pracy, a z drugiej – ogromnej wiedzy na temat przepisów, finansów, prawa pracy, cywilnego itd. Z powodu przesadnej biurokracji i mało precyzyjnych przepisów zarządzenie biznesem często sprowadza się do biegania po urzędach i pilnowania dokumentacji, przez co brakuje czasu na wszystko inne. Nie każdy przedsiębiorca może lub chce […]

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Często gdy umiera bliski członek naszej rodziny ciężko nam się pozbierać. Początkowo nie myślimy więc o załatwianiu jakichkolwiek spraw. Jednak w pewnym momencie pojawia się konieczność chociażby dopełnienia kwestii związanych ze spadkiem. Jeśli zmarły pozostawił po sobie jakikolwiek majątek, to może on stać się punktem wielu rodzinnych sporów. Dowiedz się w jakich sytuacjach pojawiają się […]

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie o winie w przypadku rozwodu ma miejsce wtedy, gdy to jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia lub wówczas, gdy winne zaistniałej sytuacji są obie strony. Co jednak w praktyce to oznacza, jakie ma konsekwencje? W jaki sposób można uzyskać rozwód w Lublinie z orzeczeniem o winie? W jakiej sytuacji warto zdecydować się […]

Różnice między rozwodem a separacją

Jeżeli dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego, możliwe są dwa scenariusze. Skutkuje to albo separacją, albo rozwodem. Oba te procesy różnią się od siebie zarówno jeśli chodzi o przebieg, jak i o efekty, jakie wywołują. Odmienne są również warunki, które prowadzą do orzeczenia każdego z tych stanów.  Najistotniejszą różnicą między rozwodem a separacją jest to, że […]

Jak zmienić dane w KRS?

Uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Konieczne jest nie tylko prawidłowe wypełnienie pierwszych wniosków, składanych tuż po założeniu spółki, ale również zgłaszanie informacji o danych, które uległy zmianie. Najczęściej dotyczą one zmiany: adresu spółki, danych wspólnika, umowy spółki czy weryfikacji składu jej zarządu. Taki wniosek można złożyć listownie, elektronicznie lub osobiście […]