Paweł Puciłowski - radca prawny, dyplom uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego działania ukierunkowane są w stronę prawa spółek handlowych, prawa kontraktowego oraz ubezpieczeniowego. Posiada bogate doświadczenie w prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji poszkodowanych w procesach odszkodowawczych. Obsługę świadczy również w języku angielskim.

Łukasz Zmysłowski - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa budowlanego. Prowadzi także sprawy z zakresu postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Biegle włada językiem angielskim.