Prawo Pracy

Stosunki pracownicze pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, a także organizacjami pracowników i pracodawców, czy też układy i spory zbiorowe regulowane są przez prawo pracy na podstawie kodeksu, ale także innych dokumentów określających pragmatyki służbowe (na przykład Karty Nauczyciela). Wśród najczęstszych z tego obszaru wymienić można między innymi sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, czy też odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy niezgodne z obowiązującymi przepisami. LCO Kancelaria Radców Prawnych Puciłowski & Zmysłowski w zakresie prawa pracy oferuje pomoc w następujących sprawach:

  • przygotowywaniu umów oraz ich opiniowania (również kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji)
  • rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem
  • przygotowywaniu regulaminów (m.in. wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
  • prowadzeniu negocjacji i postępowań pojednawczych
  • ustalaniu odpowiedzialności materialnej pracowników oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko ich prawom
  • wymagających reprezentowania przed sądem (zarówno pracowników, jak i pracodawców)
  • wymagających porady i doradztwa w obszarze wszelkich aspektów związanych ze stosunkiem pracy powstałym na bazie mianowania, wyboru
  • spółdzielczej umowy oraz powołania.
  • realizacji wszelkich obowiązków i uprawnień związanych z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela